تزئین کیک

روش 1. شکلات سفید :
ابتدا شکلات سفید را رنده کرده و روی بخار کتری آب می کنیم و  درون کیسه ای بریزید 
سپس سمت بسته کیسه را با قیچی خیلی نازک برش دهید.

روش 2. قهوه :
می توان قهوه را با کف دست و کمی فشار ، روی خامه چسباند.


می توان از شابلون هم استفاده کرد :
روش 3. ابتدا شکلات را رنده کرده و روی بخار کتری آب می کنیم
سپس آنرا روی سطح چرب خنک مانند شکل زیر پخش می کنیم
و بعد با کارد می بریم و لوله می کنیم و از آن برای تزئین استفاده می کنیم.
روش 4:
ابتدا شکلات را مانند شکل زیر با چاقو خرد کنید.


سپس آن را در ظرفی رو بخار کتری آب کنید و درون کیسه ای بریزید.


سمت بسته کیسه را با قیچی خیلی نازک برش دهید.


بعد با فشار دادن کیسه روی سطح کیک خود مانند شکل زیر طراحی کنید.


می توانید اینکار را روی یک سطح چرب خنک انجام داده و 
پس از سرد شدن آن را با چاقو برداشته و استفاده کنید.